Finland

Finland flag

Finland_IMD_logo

Kansainvälinen miestenpäivä

Kansainvälinen miestenpäivä on vuosittainen kansainvälinen tapahtuma, jota juhlitaan 19.11. Vuonna 1999 alkanutta tapahtumaa juhlitaan nykyään monissa järjestöissä kaikissa maanosissa ja YK:ssa.

UNESCO:n nimissä puhuessaan Naisten ja rauhankulttuurin johtaja Ingeborg Breines sanoi vuonna 2001 miestenpäivästä: “Tämä on loistava ajatus ja tasapainottaisi sukupuolista tasa-arvoa” sekä kertoi UNESCO:n haluavan osallistua päivän järjestämiseen.

Miestenpäivän juhlinnan tavoitteena on kiinnittää huomiota miesten ja poikien terveyteen, sukupuolten välisten suhteiden parantamiseen, sukupuolisen tasa-arvon edistämiseen ja myönteisten miesroolimallien korostamiseen vastapainoksi tiedotusvälineiden usean tarjoamille kielteisille mieskuville, jotka saattavat lannistaa poikia ja miehiä tuottamasta positiivista panosta läheisiin ja yhteiskuntaan. Miestenpäivänä kiinnitetään huomiota miehiin kohdistuvaan syrjintään ja juhlitaan tapahtunutta edistystä ja saavutuksia kuten miesten panosta yhteisöihin, perheisiin, parisuhteisiin ja lastenhoitoon

Kansainvälistä miestenpäivää on vietetty useina eri päivinä, mm. 7.2. vuosina 1992-95, mutta vuosina 2008-09 kaikki maat siirtyivät yhteisen päivän, 19.11., taakse mukaanlukien Ruotsi, Norja ja Tanska.

Kansainvälistä miestenpäivää on ehdotettu ainakin vuodesta 1960 (tuolloin 23.2.). 1990-luvun alussa mm. USA, Australia ja Malta viettivät päivää. Malta jatkoi päivän viettoa mutta siirtyi vuonna 2009 samaan päivään (19.11.) kaikkien muiden viettävien maiden kanssa.

Trinidad ja Tobago

Trinidadin ja Tobagon kansalaiset viettivät miestenpäivää ensimmäisinä 19.11., vuonna 1999, tohtori Jerome Teelucksinghin (Länsi-Intiän yliopisto) aloitteesta. Hän halusi isänpäivän rinnalle oman päivän pojille, nuorille ja muille lapsettomille miehille, tarjota hyviä roolimalleja ja yhdistää ihmisiä yli sukupuoli-, uskonto- ja kansallisuusrajojen. Ajatus sai pian tukea Unescon YK-virkailijoilta ja levisi kansainväliseksi.

Juhlinta

Järjestäjien mukaan kansainvälisenä miestenpäivänä tuodaan esiin miehiin kohdistuvaa syrjintää terveyden, perhelainsäädännön, koulutuksen, tiedotusvälineiden ja muiden sektorien osalta ja kiinnitetään huomiota mieheyden myönteisiin puoliin ja saavutuksiin. Juhlintaan ovat kuuluneet myös julkiset seminaarit, luokkahuonetapahtumat kouluissa, radio- ja televisio-ohjelmat, rauhalliset näytökset ja marssit, väittelyt, paneelikeskustelut ja taidenäyttelyt. Muitakin viettotapoja on, ja päivän järjestäjät ovat korostaneet, että tarkoitus ei ole kilpailla naistenpäivän kanssa vaan tuoda esiin miesten kokemuksia. Joka vuonna on myös toissijainen teema kuten rauha (2002), miesten terveys (2003), parantaminen ja anteeksianto (2007) sekä positiiviset miesroolimallit (2009), joskin tapahtuman perustajat korostavat näiden vapaavalintaisuutta ja kehottavat sovittamaan miestenpäivän kunkin maan paikallisiin tarpeisiin. Vuonna 2009 ratifioitaan seuraavat asiat kaikkien kansainvälisten miestenpäivien asialistalle:

  • Edistetään myönteisiä miesroolimalleja; ei vain elokuvatähtiä ja urheilijoita vaan tavallisia, rehellisiä, työtätekeviä miehiä.
  • Juhlitaan miesten myönteisiä saavutuksia yhteiskunnalle, yhteisölle, perheelle, parisuhteelle, lastenhoidolle ja ympäristölle.
  • Kiinnitetään huomiota miesten terveyteen ja hyvinvointiin: sosiaaliseen, emotionaaliseen, ruumiilliseen ja henkiseen.
  • Kiinnitetään huomiota miehiin kohdistuvaan syrjintään sosiaalipalveluissa, asenteissa, odotuksissa ja laeissa.
  • Parannetaan sukupuolten välisiä suhteita ja edistetään sukupuolista tasa-arvoa.
  • Luodaan turvallisempi ja parempi maailma, missä ihmiset voivat olla turvassa ja kehittyä täyteen potentiaaliinsa

Mens Activism News Network Internationalin mukaan miestenpäivään liittyy myös “Movember”, kansainvälinen viiksienkasvatushyväntekeväisyystapahtuma, jolla marraskuussa kerätään varoja ja kiinnitetään huomiota miesten terveyteen. Miestenpäivän juhlinta jatkuu kansainvälisen lastenpäivän juhlintana 20.11.